Zhejiang Xinjinghe Textile Technology Co.,Ltd.

Catalogue
Type Material-Ingredient Spinning method Specification (Nm)
15S∼24S 25S∼32S 33S∼48S 50S∼68S
Pure spinning series Goat cashmere: 100% Semi-worsted * * * *
wool: 100% (66S∼100S) Semi-worsted * * * *
wool: 100% (66S∼100S) worsted -semi-spinning (creative method) * * *  
wool: 100% (66S∼100S) worsted * * * *
spun silk: 100% Semi-worsted * * 銆€ 銆€
mercerized wool: 100% (70S∼100S) Semi-worsted 銆€ * * 銆€
mercerized wool: 100% (70S∼100S) worsted -semi-spinning (creative method)   * *  
mercerized wool: 100% (70S∼100S) worsted * * * 銆€
ANGORA: 100% Semi-worsted * 銆€ 銆€ 銆€
BASOLAN WOOL: 100% (66S∼80S) Semi-worsted 銆€ * * 銆€
BASOLAN WOOL: 100% (66S∼80S) worsted -semi-spinning (creative method)   * *  
BASOLAN WOOL: 100% (66S∼80S) worsted   * *  
unshrinkable wool: 100% (70S∼80S) Semi-worsted   * *  
unshrinkable wool: 100% (70S∼80S) worsted -semi-spinning (creative method)   * * *
unshrinkable wool: 100% (70S∼80S) worsted   * *  
Catalogue
Cashmere blending series Goat cashmere:85%+100S mercerized wool: 15% Semi-worsted * * *  
Goat cashmere: 15%+70S BASOLAN: 85% worsted -semi-spinning (creative method)   *    
Goat cashmere: 30%+100S Australian wool: 50%+90S BASOLAN: 20% Semi-worsted   * *  
Goat cashmere: 15%+ spun silk: 85% Semi-worsted   * *  
Goat cashmere: 10%+70S Australian wool: 40%+ Nylon: 25%+ Viscose: 25% Semi-worsted     *  
Goat cashmere: 8%+70S mercerized wool: 46%+ Tencel: 46% Semi-worsted     *  
Goat cashmere: 30%+90S Australian wool: 70% Semi-worsted   *    
Catalogue
Wool blending series 70S Australian wool: 33%+2D anti-pill acrylic: 37%+ Nylon: 30% Semi-worsted     * *
66S BASOLAN: 20%+66S Australian wool: 80% worsted   *    
66S BASOLAN: 50%+2D anti-pill acrylic: 50% worsted   * *  
66S BASOLAN: 30%+2D anti-pill acrylic: 70% worsted   * *  
70S BASOLAN: 50%+2D anti-pill acrylic: 50% worsted   * *  
70S BASOLAN: 30%+2D anti-pill acrylic: 70% worsted   * *  
80S Australian wool: 40%+ Viscose: 25%+ Nylon: 25%+Goat cashmere: 10% Semi-worsted   * *  
80S Australian wool: 30%+ Viscose: 40%+ Nylon: 30% Semi-worsted   * *  
80S Australian wool: 50%+ Viscose: 25%+ Nylon: 15%+ANGORA: 10% Semi-worsted   * *  
70S Australian wool: 30%+cotton: 50%+ Nylon: 15%+ANGORA: 5% Semi-worsted   * *  

Contact us

  • Add:143 Tongyulu,Light Textile
  • Industrial Park,Tudiantown,
  • ongxiang,Zhejiang, China
  • Sales:+86-573-88890801
  • Fax:+86-573-88890801
  • Account:
  • +86-573-88890080(Xinjinghe)
  • +86-573-88867163(Weida)
Copyright(C)2020,Zhejiang Xinjinghe Textile Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.